Archive - 3 febrero, 2021

1
Panet incorpora l’Arrodoniment Solidari!
2
¡Panet incorpora el Redondeo Solidario!

Panet incorpora l’Arrodoniment Solidari!

CAT

PANET_318CIniciem aquest 2021 amb la benvinguda de noves empreses que ofereixen l’Arrodoniment Solidari de Worldcoo als seus clients per tal de promoure les micro-donacions solidàries. Com sabeu, l’Arrodoniment Solidari és el principal canal de recaptació de Worldcoo, i ofereix la possibilitat de donar uns cèntims a una causa social cada vegada que utilitzem la nostra targeta com a mitjà de pagament.

La primera d’elles és Panet, cadena de forns de pa i pastisseria d’origen català. L’empresa compta amb més de 40 punts de venta repartits pel territori català. Des d’aquesta setmana, tots els seus clients/es poden fer una micro donació solidària cada vegada que paguin amb targeta.  El total recaptat es destinarà a diferents  causes socials i medi ambientals, que aniran canviant de manera periòdica.

arrodoniment - panet

El projecte actual: Alimentació a infants, joves i famílies davant la crisi sanitària del Covid-19

La crisi sanitària provocada pel brot de Covid-19 i les mesures de confinament adoptades per evitar la seva propagació han portat al límit a milers de famílies del nostre país, sobretot a aquelles que tenen infants al seu càrrec i que, davant la pèrdua de llocs de treball i reducció d’ingressos han perdut la seva capacitat de fer front a les necessitats més bàsiques.

logo aldeesL’import total que recaptin els clients/es de Panet es destinarà a l’entitat Aldees Infantils SOS per tal de cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i altres suports bàsics dels infants en situació de vulnerabilitat.

 

ALDEES

Entra a https://panet.worldcoo.com/ per obtenir més informació dels diferents projectes que la companyia ajudarà a finançar.

Equip Worldcoo

¡Panet incorpora el Redondeo Solidario!

PANET_318CIniciamos este 2021 con la bienvenida de nuevas empresas que ofrecen el Redondeo Solidario de Worldcoo a sus clientes/as con el fin de promover las micro donaciones solidarias. Como sabéis, el Redondeo Solidario es el principal canal de recaudación de Worldcoo y ofrece la posibilidad de donar unos céntimos a una causa social cada vez que utilizamos nuestra tarjeta como método de pago.

La primera de ellas es Panet, cadena de panaderías y pastelería. La compañía cuenta con más de 40 puntos de venta repartidos por Catalunya. Desde esta semana, todos sus clientes/as ya pueden hacer una micro donación solidaria cada vez que paguen con tarjeta.  El total recaudado se destinará a diferentes causas sociales y medio ambientales que irán cambiando de forma periódica.

arrodoniment - panet

El proyecto actual: Alimentación a niños y niñas, jóvenes y familias ante la crisis sanitaria de la Covid19

La crisis sanitaria provocada por el brote de Covid19 y las medidas de confinamiento adoptadas para evitar su propagación han llevado al límite a miles de familias del nuestro país, sobre todo aquellas que tienen niños/as a su cargo y que, ante la pérdida de lugares de trabajo y reducción de ingresos han perdido su capacidad para hacer frente a las necesidades más básicas.

logo aldeesEl importe total que recauden los clientes/as de Panet se destinará a la entidad Aldeas Infantiles SOS Catalunya con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa y otros soportes básicos de los niños/as en situación de vulnerabilidad. 

ALDEES

Entra en https://panet.worldcoo.com/ para obtener más información de los diferentes proyectos que la compañía ayudará a financiar.

Equipo Worldcoo

made with in BCN