Projecte finançat

Acollida a persones refugiades

Espanya

Més de 70 milions de persones s’ han vist obligades a fugir del seu país per la guerra, la violència i les greus violacions dels seus drets fonamentals.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Banc Sabadell clients 15.000€
 • Beneficiaris directes 150

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 300

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Pressupost

 • Personal 15.000€
 • Total 15.000€
15.000€

Descripció

Les persones refugiades són aquelles que s'han vist obligades a fugir del seu país per patir persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual. Actualment, Síria és el primer país d'origen de les persones refugiades al món. A causa d'un conflicte que dura ja més de 7 anys i que s'ha cobrat prop de 500.000 vides i ha obligat a fugir del país a més de 6,3 milions de persones.

 

Tot i la urgent situació, els Estats continuen mostrant una desesperant lentitud en els processos de reubicació i reassentament. Durant l'any 2017, milers de persones van tornar a perdre la vida a la Mediterrània tractant d'arribar a Europa, el que la confirma com la ruta més mortal del món.

 

El model d'intervenció de CEAR promou el desenvolupament integral de les persones refugiades a través de la seva plena integració en la societat. Amb aquest objectiu, es realitza una atenció individualitzada, grupal i /o comunitària basada en la proximitat, reconeixent a cada persona el seu valor propi i les seves qualitats convertint la persona en protagonista del seu propi procés. Una intervenció basada en el concepte integral de les persones, abastant els aspectes biològics, psicològics, socials, legals i econòmics de la persona, amb la finalitat de possibilitar l'exercici de drets i deures en igualtat d'oportunitats.

 

Des de la premissa que acollir no implica simplement facilitar l'allotjament i la manutenció, els programes d'acollida de CEAR es defineixen per un conjunt d'actuacions dirigides a potenciar el benestar, l'autonomia i la dignitat de la persona acollida. Durant el temps que dura l'estada en els centres d'acollida i en la posterior fase d'inclusió, els equips tècnics multidisciplinaris, en coordinació amb els equips socials, d'ocupació i jurídic de les respectives delegacions de CEAR, dissenyen i desenvolupen, conjuntament amb cada persona acollida, un itinerari individual orientat a aconseguir el major grau d'autonomia i d'integració possible.

Activitats

El model d'intervenció social s'articula en quatre àrees de treball complementàries:

 • Àrea d'Acollida: Els programes d'acollida de CEAR es defineixen per un conjunt d'actuacions dirigides a potenciar el benestar, l'autonomia i la dignitat de les persones ateses.
 • Àrea Social: En aquesta àrea es treballa de forma integral amb el col·lectiu d'atenció: tant en els Serveis d'Informació i Orientació de CEAR (porta d'entrada a l'organització), com en els serveis especialitzats en l'atenció social i psicològica.
 • Àrea de Formació i Ocupació: Les accions que desenvolupem tenen com a finalitat principal potenciar l'ocupabilitat i l'autonomia de les persones sol·licitants, refugiades apàtrides i migrants.
 • Àrea Jurídica: Àrea en què s'assisteix, assessora i defensen els drets de les persones sol·licitants de protecció internacional davant les autoritats i els tribunals de justícia.

Qui se'n beneficiarà?

Es podran cobrir 150 estades als centres i pisos d'acollida de CEAR perquè les famílies tinguin cobertes les necessitats bàsiques d'alimentació, allotjament, despeses sanitàries, atenció psicosocial, ajudes de vestuari, articles de consum, subministraments i serveis generals, transport i també d'un continuat acompanyament social, psicològic i jurídic.

Objectius del projecte

Ajudar i acollir famílies refugiades que arriben a Espanya, que han fugit dels seus països per conflictes bèl·lics, víctimes de greus violacions de drets humans i altres situacions violentes.

Actualitzacions i enllaços

CEAR (web)

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.