Projecte finançat

Inclusió de menors amb Síndrome de Down a l'escola

Espanya

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, que la desplega, estableix la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat. Disposa també com a principis rectors, la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Bonpreu i Esclat clients 36.485€
 • Beneficiaris directes 10

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 40

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA

Pressupost

 • Personal 36.482€
 • Total 36.482€
36.482€

Descripció

TALITA promou la inclusió escolar de la diversitat des d'edats primerenques ja que es considera la manera més adient d'aconseguir un alt grau d'autonomia i desenvolupament psicosocial que els pugui permetre en el futur una vida plena i autònoma.

El projecte d'inclusió escolar es desenvolupa a 48 escoles ordinàries ubicades a Catalunya, on s'atenen 198 nens i joves amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives específiques amb un triple objectiu: col·laborar en el procés d'aprenentatge del nen o jove, recolzar i assessorar a les escoles i donar suport a les famílies.


En el marc d'aquest projecte un educador de TALITA (psicòleg o psicopedagog) es desplaça a l'escola i acompanya al nen o jove dins de l'aula en el seu procés educatiu i desenvolupament personal, alhora que orienta al professor i al centre en relació a les seves necessitats educatives específiques. També dóna suport psicosocial a l'entorn familiar, donant a la família formació específica i recolzament en l'educació del seu fill o filla amb discapacitat.

Activitats

 • Disseny d’un pla individualitzat (PI) per a cada nen o jove.
 • Adaptació de materials didàctics: adaptar a les capacitats dels alumnes el material per a facilitar els aprenentatges.
 • Suport al procés d’aprenentatge d’aquests nens i joves amb discapacitat intel·lectual.
 • Activitats i estratègies per augmentar el grau d’integració dels nens i joves a l’aula.
 • Assessorament als mestres.
 • Educació en la diferència per a que nens i joves aprenguin a conviure amb els que tenen especials dificultats.
 • Recolzament a les famílies amb nens i joves amb discapacitat, per aconseguir la seva inclusió social.

Qui se'n beneficiarà?

Nens i joves de 3 a 20 anys amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives específiques: Síndrome de Down,retard mental, Síndrome de Williams, Síndrome de X fràgil, TGD (asperger, autisme), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat), retards globals maduratius o trastorns del desenvolupament.

Objectius del projecte

Afavorir una millor qualitat de vida dels nens i joves amb discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives específiques (NEE), amb una formació en un entorn ordinari que els permeti una inclusió social plena des de l’escola i ens tots els àmbits socials.

Actualitzacions i enllaços

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.