Projecte finançat

Inclusió social i laboral de dones en alt risc d’exclusió social

Espanya

La crisi sociosanitària de la Covid-19 ha potenciat la desigualtat i vulnerabilitat que pateixen les dones en la societat actual. Dones que, com a conseqüència del context en el que viuen, han perdut el seu lloc a la societat i es troben excloses del sistema social, cultural i econòmic, mermant encara més el seu poder adquisitiu i entrant en el cercle de la pobresa.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Bonpreu i Esclat clients 63.243€
 • Beneficiaris directes 30

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 105

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

Fundació ARED

Pressupost

 • Personal 63.243€
 • Total 63.243€
63.243€

Descripció

El context actual de pandèmia ha evidenciat i potenciat la desigualtat i vulnerabilitat que pateixen les dones a la nostra societat. Aquesta desigualtat ha accentuat la situació d’alta vulnerabilitat de les dones ateses a Fundació Ared. 

Multiplicitat de factors fan que, com a dona, es trobin actualment en un context de discriminació - la violència masclista, la fragilitat d’una situació migrant, la privació de llibertat, les càrregues familiars fruit de famílies monoparentals, i/o la situació de desocupabilitat laboral de dones en situació o risc de vulnerabilitat - . 

Degut a l’especial fragilitat i vulnerabilitat de totes elles, la Fundació Ared treballa per afavorir la seva independència a través d’una feina digne i l’autonomia personal. Amb la finalitat de promoure i facilitar l’accés a l’ocupació de 30 dones en situació d’alta vulnerabilitat, se’ls ofereix un itinerari d’inserció personalitzat que garanteixi l’autonomia suficient per accedir al mercat laboral ordinari i a la normalització sociolaboral de la persona atesa. 

Fundació Ared defensa que per a una inserció laboral real és necesaria una formació i un acompanyament que facilitin eines i recursos, per tal de que la persona pugui millorar el seu nivell d’ocupabilitat, la seva formació i integrar-se socialment. 

Activitats

Per tal de donar resposta a les mancances i necessitats múltiples i heterogènies de les dones ateses, i tenint en compte els diferents factors individuals i el seu context socioeconòmic, es proporciona una xarxa de recolzament i recursos necessaris per apoderar a cadascuna de les persones ateses a través de diferents activitats: 

 • Disseny, planificació i organització de les activitats, per tal de preparar i organitzar les diferents accions que es duran a terme al llarg del programa.
 • Entrevista de selecció i d’acollida.
 • Activitats per superar entrevistes laborals.
 • Activitats professionalitzades per millorar el coneixement de l’entorn laboral.
 • Activitats de millora de l’ocupabilitat destinades a assolir una entrevista de treball.
 • Tutories de seguiment personalitzades que donen suport a la persona atesa al llarg de tot el procés.
 • Seguiment i avaluació final de les accions realitzades i resultats.

Qui se'n beneficiarà?

Les persones beneficiàries dels programes de la Fundació Ared es troben en situació o risc d'exclusió social. Són persones vulnerables i empobrides que han perdut el seu lloc dins la societat i es troben excloses del sistema social, cultural, polític i econòmic.

Objectius del projecte

 • Incrementar el grau d’ocupabilitat de les dones ateses, per tal de que tinguin plena autonomia i independència. 
 • Facilitar la inserció laboral en el mercat de treball normalitzat o protegit. 
 • Apoderar a les dones en el seu procés de millora de la seva ocupabilitat. 

Actualitzacions i enllaços

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.