Projecte finançat

Inclusió social i laboral de dones víctimes de la violència masclista

Espanya

La violència masclista és la violència que es fa contra les dones com a manifestació de la discriminació i la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. La situació de pandèmia viscuda no ha fet res més que empitjorar la situació d'aquestes dones, que s'han vist tancades amb els seus agressors i han elevat la situació de violència que ja vivien amb anterioritat.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Condis clients 49.635€
 • Beneficiaris directes 60

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 126

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

Fundació ARED

Pressupost

 • Personal 49.635€
 • Total 49.635€
49.635€

Descripció

Fundació Ared promou la inclusió social i laboral de dones víctimes de la violència masclista que, a més a més, es troben en risc d'exclusió social, a través del projecte "Integració social i laboral de dones víctimes de la violència masclista". El projecte té en consideració el caràcter estructural i la naturalesa multidimensional de la violència masclista, que evidencia una precarietat a les dones que la pateixen. Per això, proporciona una atenció integral que té en compte tots els danys que les dones víctimes d'agressions, i els seus fills i filles, pateixen com a conseqüència de la violència masclista i les conseqüències a nivell social i econòmic.

La finalitat del programa és dotar les dones beneficiàries de competències, habilitats i recursos per aconseguir la seva integració social a través de la seva incorporació al mercat de treball, i així tenir accés a una vida pròpia i lliure d'agressions.

La metodologia de Fundació Ared es focalitza en latenció integral de la dona atesa, amb un tracte individualitzat i integrador que les farà partícips del projecte.

Destaquem la independència econòmica com a factor clau, ja que aquest és un element molt potent que possibilita un canvi en les relacions de gènere.

Activitats

A partir d'una sèrie d'entrevistes (de selecció i acollida) s'identifiquen les necessitats, les capacitats i les potencialitats de cada dona i es dissenya, juntament amb cadascuna, un itinerari d'inserció sociolaboral, flexible en el temps, que recull els objectius a assolir a curt, mitjà i llarg termini.

Al llarg de l'itinerari es treballen competències transversals i habilitats personals, com ara: habilitats socials, treball en equip, l'assumpció d'una rutina i una constància, l'assentament a la jerarquia empresarial, etc., així com tècniques de recerca de feina , entrevista laboral i gestió de la imatge personal, entre d'altres.

Paral·lelament, es detecten les necessitats formatives necessàries en la dona atesa, fet que permet la seva derivació a altres centres que imparteixen accions de formació ocupacional i que responen a les necessitats de contractació del mercat de treball actual.

Periòdicament es realitzen tutories de seguiment amb la dona beneficiària, per realitzar una avaluació continuada del procés d'inserció i el grau d'assoliment dels objectius plantejats.

Qui se'n beneficiarà?

20 dones víctimes de la violència masclista, que, a més, es troben en situació i/o risc dexclusió social, i els seus fills/es. Les situacions de violència viscudes de forma directa o indirecta per les filles/es de les dones víctimes de la violència masclista repercuteixen negativament en el desenvolupament dels infants a nivell físic, cognitiu, afectiu, social i emocional. Per això és essencial facilitar l'apoderament de la dona atesa i el seu camí cap a la llibertat personal i econòmica.

Objectius del projecte

 • Millorar lautonomia personal, professional i econòmica de les dones ateses.
 • Incrementar el nivell d'ocupabilitat de les dones beneficiàries.
 • Reforçar l'autoestima i la motivació.

Actualitzacions i enllaços

Fundació Ared (web)

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.