Projecte finançat

Col·labora en la lluita contra les malalties neurodegeneratives

Espanya

En l'actualitat hi ha més d'1.150.000 famílies afectades per Alzheimer, Parkinson, Esclerosi Múltiple, Malalties Neuromusculars i Esclerosi Lateral Amiotròfica al nostre país.

Per a les persones afectades per les malalties neurodegeneratives, és necessari disposar de tractaments adequats i una atenció sanitària idònia i no restringida amb la qual respondre al correcte maneig de la seva malaltia i prevenir el seu agreujament o deterioració. Amb la teva ajuda, a través del programa CÈNTIMS SOLIDARIS, les associacions d'afectats per malalties neurodegeneratives més pròximes podran ampliar i reforçar l'ajuda als malalts i a les seves famílies.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Eroski clients 239.829€
 • Beneficiaris directes 52.463

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 233.691

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

Neuroalianza

Pressupost

 • Personal 239.829€
 • Total 239.829€
239.829€

Descripció

1 de cada 2.000 persones presenta Malalties Neuromusculars. La Malaltia de Parkinson afecta a 150.000 espanyols, i un de cada cinc afectats té menys de 50 anys. Cada any es diagnostiquen uns 900 nous casos d'Esclerosi Lateral Amiotròfica i cada 5 hores un nou cas d'Esclerosi Múltiple, sent en total més de 55.000 afectats per aquesta última. El 10% de les persones majors de 65 anys i el 50% de les persones majors de 85 anys té Alzheimer al nostre país.

L'augment de l'esperança de vida a Espanya fa molt previsible l'increment d'aquestes patologies neurodegeneratives, que constituiran el grup de malalties més prevalents a Espanya. Per a les persones afectades per les malalties neurodegeneratives, és necessari disposar de tractaments adequats i una atenció sanitària idònia i no restringida amb la qual respondre al correcte maneig de la seva malaltia i prevenir el seu agreujament o deterioració. Igualment és necessari millorar els recursos disponibles i donar a conèixer tots els suports existents al seu abast que serveixin per a millorar la seva qualitat de vida.

Les associacions de pacients que agrupa NEUROALIANZA: ADELA (Associació Espanyola d'ELA: Esclerosi Lateral Amiotròfica), ASEM (Federació Espanyola de Malalties Neuromusculars), CEAFA (Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres Demències), EMA (Esclerosi Múltiple Espanya), FEP (Federació Espanyola de Parkinson), són exemples d'entitats sense ànim de lucre que acompanyen als pacients i les seves famílies.

Per això a EROSKI volem col·laborar amb NEUROALIANZA (ADELA, ASEM, CEAFA, EMA i FEP) perquè junts puguin ajudar al major nombre d'afectats possible per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies.

Activitats

L'Associació Espanyola d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (adELA) és una organització sense ànim de lucre fundada en 1990, d'àmbit estatal, dedicada a ajudar a les persones amb ELA i altres malalties de la motoneurona, per a millorar la seva qualitat de vida. Les activitats principals són:

 • Informació i orientació
 • Serveis de Psicologia, fisioteràpia i logopèdia
 • Cuidadors
 • Formació
 • Cuidadors d’infermeria
 • Préstec d'Ajudes Tècniques

La Federació ASEM és una organització no governamental que uneix associacions i fundacions de malalties neuromusculars. Treballa per la integració social, el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les persones i famílies que conviuen amb aquestes patologies. En l'actualitat consta de 27 entitats federades, representant als més de 60.000 afectats / des a tot Espanya. Les activitats que realitzen són:  

 • Accés a projectes i activitats de Federació ASEM: assistència a Trobades Associatives, Congressos, Formacions i altres activitats que organitzi Federació ASEM.
 • Atenció i suport individualitzat a les entitats membre.
 • Orientació i derivació de persones afectades.
 • Activitats orientades a la promoció de la autonomia personal.
 • Difusió de les activitats i noticies de les entitats.
 • Transferència del coneixement: accés a informació d'interès i actualitzada sobre diferents temes rellevants de l'àmbit social, mèdic i associatiu.
 • Grup de trobada per a professionals. Un espai on compartir informació entre els professionals de les diferents associacions.
 • Representació i suport institucional.
 • Col·laboració en l'organització d'esdeveniments i activitats.

La Confederació Espanyola d'Alzheimer (CEAFA) és una Organització no Governamental d'àmbit nacional, la meta del qual resideix a treballar per a posar l'Alzheimer en l'agenda política, buscant el necessari compromís social i posant en valor el coneixement per a poder representar i defensar els interessos, necessitats i drets de totes les persones que conviuen amb l'Alzheimer. Algunes de les activitats principals són:

 • Diferents projectes d’investigació sociosanitaris
 • Projectes socials i estudis
 • Campanyes de sensibilització
 • Formació e informació

Esclerosi Múltiple Espanya (EMA) és una entitat sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública, que té com a finalitat la promoció de tota classe d'accions i activitats assistencials, sanitàries i científiques destinades a millorar la qualitat de vida de les persones amb EM.

Els principals àmbits d'actuació d'EMA són els següents:

 • Defensa de drets
 • Informació, comunicació i sensibilització
 • Suport al moviment associatiu
 • Suport a la recerca

La Federació Espanyola de Parkinson (FEP) en una entitat sense ànim de lucre amb 25 anys d'experiència en el treball per millorar la qualitat de vida de les persones amb parkinson i el seu entorn familiar i de cures. Les seves principals activitats són:

 • Suport a la persona amb parkinson
 • Suporto al moviment associatiu
 • Representació del col·lectiu e Incidència Política
 • Sensibilització

 

Qui se'n beneficiarà?

Aquesta campanya del programa Cèntims Solidaris d'EROSKI col·laborarà amb persones amb malalties neurodegeneratives de l'entorn de les nostres botigues per a poder reforçar i mantenir actius els programes d'ajuda.

Amb l'ajuda que s'espera aconseguir amb aquesta campanya, s'estima que s'ajudarà a 31.229 persones malaltes.

Les entitats socials beneficiàries d'aquest projecte són: 

ASSOCIACIÓ adELA, https://adelaweb.org/quienes-somos/

FEDERACIÓ ASEM, https://www.asem-esp.org/articulos-de-la-web/entidades-federadas/

FUNDACIÓN CEAFA, https://www.ceafa.es/es/quienes-somos/asociaciones-alzheimer

ASSOCIACIÓ EME, https://esclerosismultiple.com/conocenos/entidades/

FEDERACIÓ FEP, https://www.esparkinson.es/asociaciones/

Objectius del projecte

Col·laborar per a ajudar a les persones amb malalties neurodegeneratives de cada zona. Amb la col·laboració de Neuroalianza i totes les seves entitats membre, podrem arribar a les diferents zones per a ajudar a les persones afectades que estan més pròximes a les nostres botigues. Amb les donacions rebudes aquestes organitzacions podran reforçar les activitats que es descriuen a continuació per a arribar a més persones i que els seus serveis siguin més estables i permanents.

Actualitzacions i enllaços

ASSOCIACIÓ adELA (web)

FEDERACIÓ ASEM (web)

FUNDACIÓ CEAFA (web)

ASSOCIACIÓ EME (web)

FEDERACION FEP (web)

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.