Projecte finançat

Acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat

Espanya

La desigualtat avança entre els infants i joves més exposats. Per desgràcia, els patrons de desigualtat es reprodueixen generació rere generació. Els menors que viuen en famílies en situació de pobresa tenen una probabilitat més alta de patir situacions d’exclusió i/o privacions materials un cop són adults. Acabem junts amb la transmissió intergeneracional de la pobresa.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Club Valvi clients 11.276€
 • Beneficiaris directes 62

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 211

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

Càritas Catalunya

Pressupost

 • Personal 11.276€
 • Total 11.276€
11.276€

Descripció

El projecte ofereix suport a infants entre 0-6 anys i a les seves famílies amb problemàtiques socioeducatives i que provenen d’un entorn socioeconòmic desfavorit, amb la col·laboració de l’equip de voluntaris i voluntàries, que realitzen un acompanyament personalitzat. La finalitat és treballar des de l’àmbit personal, familiar, escolar i social dels infants i les seves famílies, per poder-los oferir instruments amb la finalitat de prevenir situacions de risc social. Aquests espais realitzen un tasca preventiva, de suport i assessorament a les famílies, facilitant que aquestes incrementin i millorin les seves competències marentals i parentals i d’aquesta forma, optimitzar l’atenció i la relació vers els seus fills/es. Un acompanyament que potencia les seves pròpies capacitats i les empodera per a fer front a les diferents etapes evolutives dels seus fills/es, podent exercir de forma positiva els seus rols parentals i marentals.

S’ofereix una atenció personalitzada, adaptada a les necessitats de cada infant, amb l’ajuda de l’equip tècnic i de persones voluntàries, i un espai de treball grupal per tal de poder treballar aspectes relacionals, d’habilitats socials, d’actitud, de dificultats acadèmiques, promocionant els infants cap al seu èxit educatiu i social. El treball amb les famílies dels infants atesos és de vital importància en aquest projecte, implicant-los en el procés socioeducatiu del seu fill/a i donant-los recolzament en aquesta etapa. Per aquest motiu, es realitzen reunions, tallers i entrevistes a les famílies amb l’objectiu de proporcionar-los els recursos, habilitats i competències necessàries per al desenvolupament dels seus fills i filles.

Activitats

Acompanyar les mares i pares per a que proporcionin una correcta atenció de les necessitats dels infants, oferint el suport i la orientació necessària per tal que siguin cobertes, mitjançant: 

 • Reforç alimentari (Esmorzars i berenars)
 • Cura i atenció dels infants
 • Espai jocs i tallers 
 • Reforç educatiu individualitzat i/o grup 
 • Activitats familiars 
 • Activitats amb serveis del barri (ABS, CDIAP...) 
 • Atenció psicològica grupal 
 • Tutories individuals i/o familiars 
 • Assemblea

Qui se'n beneficiarà?

Famílies amb infants d’infantil i primària amb mancances socioeducatives que necessitin suport.

Objectius del projecte

Vetllar pel benestar de la família, desenvolupant les competències parentals necessàries per al desenvolupament personal, social i afectiu dels infants.

Actualitzacions i enllaços

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.