Projecte finançat

Preservació dels nostres boscos centanaris

Espanya

Els boscos madurs representen l'ecosistema terrestre més valuós, però es troben en perill de desaparició.

Finançat gràcies a:
 • Donants
 • Total finançat
  100%finançat
  • Bonpreu i Esclat clients 49.970€
 • Beneficiaris directes 8.775

  Aquelles persones que de manera natural s'han beneficiat gràcies a les accions desenvolupades en el projecte.

 • Beneficiaris indirectes 58.620

  Aquelles persones identificables que reben un efecte potencial de les accions desenvolupades en el projecte.

Associació Sèlvans

Pressupost

 • Personal 49.970€
 • Total 49.970€
49.970€

Descripció

Els boscos regulen el clima i el règim hídric, ens proveeixen d'un aire de qualitat, són l'hàbitat d'innombrables espècies d'animals i vegetals.
Els boscos madurs són un patrimoni natural únic i molt escàs que es troba en perill de desaparèixer. A nivell de biodiversitat, i en l'àmbit ibèric, un percentatge considerable de les espècies amb major risc d'extinció precisen de la conservació dels boscos madurs, ja que depenen de les diverses estructures que els configuren: arbres grans i vells, les seves cavitats, fusta morta en peu o a terra i en procés de descomposició, molses, líquens, etc.
L'Associació Sèlvans treballa per conservar el patrimoni forestal més singular i de més alt valor natural de Catalunya i per aconseguir-ho, aplica mecanismes de corresponsabilització i implicació de la societat, especialment en la custòdia del territori, per això arriba a acords amb les propietats per evitar la tala dels arbres i assegurar-ne la seva conservació. 

Activitats

 • Selecció i diagnosi d’una sèrie de boscos d’alt valor ecològic que encara existeixen dins l’àmbit de la Serralada Transversal, i que urgeix protegir.
 • Contacte amb les respectives propietats forestals i visita tècnia per  explorar conjuntament la millor opció per preservar aquest patrimoni, en benefici de la mateixa propietat, la natura, i la societat. 
 • Canalització dels recursos econòmics necessaris per a la satisfacció de pagaments per serveis ambientals a les respectives propietats forestals, en forma de “compra de drets de tala”.  
 • Seguiment de la gestió forestal al llarg de la vigència de l'acord.
 • Teixit de sinergies amb la propietat forestal, els respectius ens locals (ajuntaments), les diputacions, i la Generalitat de Catalunya, per englobar el projecte en un context més ampli, d’avançament en el territori d’un mandat normatiu i estratègic existent però poc desplegat.

Qui se'n beneficiarà?

Amb la teva col·laboració es protegiran dos boscos centenaris que contenen arbres singulars i monumentals, però que es troben en risc imminent de ser talats: una fageda madura de 21 hectàrees i un alzinar amb roures de 17 hectàrees de la Serralada Transversal que s'ubica entre les comarques de la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, la Selva i l’Osona.

Gràcies al projecte, i sempre d’acord amb la propietat, aquests ecosistemes forestals es preservaran i gestionaran amb l'objectiu prioritari d’afavorir la biodiversitat. La natura hi podrà desplegar tot el seu potencial i esplendor, i continuarà oferint uns beneficis i serveis extraordinàriament rics i amplis als municipis propers als boscos protegits; per extensió, també a la comarca i, en definitiva, a totes i tots nosaltres.

Objectius del projecte

Assegurar la preservació dels boscos més madurs de Catalunya, concretament aquells ubicats en la Serralada Transversal.
 

Actualitzacions i enllaços

Aquest lloc utilitza cookies. Si hi continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Obtenir-ne més informació.