Funded project

Atenció domiciliària a persones amb esclerosi múltiple

Spain

L'Esclerosi Múltiple (EM) és una de les principals causes d'invalidesa neurològica en adults joves. Només a Catalunya estan diagnosticades prop de 9.000 persones.

Funded thanks to:
 • Donors
 • Total raised
  0%raised
 • Direct beneficiaries 80

  Those people who have naturally benefited from the project's interventions.

 • Indirect beneficiaries 80

  Those identifiable people who will potentially recieve an effect from the project's activities.

Fundació Esclerosi Múltiple

Budget

 • Total 0€
0€

Description

La discapacitat que comporta l’Esclerosi Múltiple (EM) en etapes avançades es manifesta amb problemes per comunicar-se, empassar correctament, desplaçar-se de forma autònoma i sortir de l’entorn domiciliari. Si aquestes dificultats no són ateses per serveis especialitzats poden comportar greus complicacions de salut i una pèrdua significativa de la qualitat de vida. 

Per evitar aquest deteriorament progressiu els professionals de la FEM atenen les persones als seus domicilis realitzant els tractaments i les cures adients amb l’objectiu de que mantinguin  una bona qualitat de vida a casa, per exemple mitjançant sessions de fisioteràpia, logopèdia i/o cures d’infermeria. Dits tractaments estan encaminats a mitigar l’impacte de la malaltia tant en la persona amb EM com en el seu entorn més proper,  oferint als familiars tallers educatius i suport en l’atenció a la dependència.

Activities

 • Realitzar tractaments presencials  al domicili a persones altament dependents i que no poden acudir als serveis externs.
 • Proporcionar atenció online a persones que per situació de COVID estan aïllades i no poden ser ateses presencialment.
 • Oferir educació sanitària als cuidadors de persones dependents per millorar les cures i prevenir les complicacions derivades de la malaltia. Aquestes accions estan dirigides a reduir i suavitzar tant la sobrecàrrega física com l'emocional de la persona cuidadora.

Who will benefit?

80 persones amb esclerosi múltiple 

Project objectives

 • Ajudar a la persona a mantenir el millor estat de salut , sigui quin sigui  el seu estat. 
 • Potenciar l’autonomia i vida independent , estimulant  la comunicació, la mobilitat i l'accessibilitat en el domicili.
 • Evitar el risc d'aïllament social i potenciar l'autonomia personal de les dones amb EM i altres malalties neurodegeneratives.

Transparency

Fundació Esclerosi Múltiple fully complies with the 9 Principles of Transparency and Good Practices analyzed by the Lealtad Foundation

Fundacion Lealtad

Updates & Links

FEM (web)

This website uses cookies. If you continue browsing we will consider you have accepted their use . Obtain more information.