Funded project

Colònies per a la infància en risc d'exclusió social

Spain

La pobresa infantil és un dels fenòmens socials més preocupants de la nostra societat. A Catalunya, la taxa de risc de pobresa infantil s'ha disparat en els darrers anys i la situació de crisi econòmica continua impulsant una crisi social que afecta als més vulnerables.

Funded thanks to:
 • Donors
 • Total raised
  100%raised
  • Bonpreu i Esclat clients 52.396€
 • Direct beneficiaries 250

  Those people who have naturally benefited from the project's interventions.

 • Indirect beneficiaries 2.000

  Those identifiable people who will potentially recieve an effect from the project's activities.

Fundació Catalana de L'Esplai

Budget

 • Materials 52.396€
 • Total 52.396€
52.396€

Description

Actualment, i degut a les situacions derivades de la crisi sanitària i social sorgida de la Covid-19, un dels factors que reclamen una resposta més immediata és la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Una exclusió que en molts casos s’ha vist agreujada per la pandèmia i que vulnera els drets bàsics de les persones.

A Catalunya, més d’un terç dels infants viu en situació de risc de pobresa o exclusió social. Això compromet el seu accés als recursos d’alimentació, atenció, formació i lleure, que estan íntimament relacionats amb la salut, creixement i felicitat dels infants.

Aquesta situació es fa especialment evident a l’estiu, que es converteix en un espai de desigualtat. Moltes nenes i nens no poden participar en colònies, casals o campaments per motius econòmics, unes activitats que esdevenen essencials pel seu desenvolupament personal i social.

A Fundesplai treballen des de fa més de 50 anys a favor de la felicitat de tots els infants. Per garantir el dret al lleure i la igualtat d’oportunitats en la infància, atorguen ajuts i beques per a menjador, colònies, activitats de lleure i reforç escolar. 

Activities

 • Assignació d’ajudes/beques per activitats de lleure d'estiu (colònies).
 • Detecció i priorització de sol·licituds segons la realitat socioeconòmica de cada família.
 • Seguiment de les famílies beneficàries.

Who will benefit?

Infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat o risc social podran participar en colònies d'estiu.

Project objectives

 • Garantir el dret a l'accés a activitats de lleure de qualitat a tots els infants i joves.
 • Augmentar la participació d’infants i joves, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat o risc social, en activitats educatives de lleure per tal de prevenir o evitar les situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social.

Transparency

Fundació Catalana de L'Esplai fully complies with the 9 Principles of Transparency and Good Practices analyzed by the Lealtad Foundation

Fundacion Lealtad

Updates & Links

This website uses cookies. If you continue browsing we will consider you have accepted their use . Obtain more information.