Funded project

Habitatge per a dones supervivents de violència de gènere

Spain

En termes globals, durant el temps de pandèmia de la COVID-19 s'ha observat un increment de les violències masclistes. La situació de confinament ha agreujat més la vulnerabilitat de les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles, i les ha exposat a un major risc de patir-la, degut a l’aïllament social i la convivència contínua amb l’agressor (GENCAT). 

Funded thanks to:
 • Donors
 • Total raised
  100%raised
  • Club Valvi clients 9.262€
 • Direct beneficiaries 17

  Those people who have naturally benefited from the project's interventions.

 • Indirect beneficiaries 50

  Those identifiable people who will potentially recieve an effect from the project's activities.

Fundació SER.GI

Budget

 • Funding 9.262€
 • Total 9.262€
9.262€

Description

El projecte Habitatge per a dones supervivents de Fundació SER.GI atén a dones que han estat víctimes de violència masclista i que tenen necessitat d’un habitatge després de finalitzar el seu pas pels recursos especialitzats d’acolliment d’urgència.

El projecte és un dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones soles o famílies monomarentals. Són dones que es troben amb dificultats per poder inserir-se normalment després de la seva estada en els recursos especialitzats per haver patit violència masclista.

Paral·lelament el projecte desenvolupa accions de prevenció, sensibilització i denúncia de les violències contra les dones.

Activities

 • Assegurar un habitatge assequible per a les unitats familiars ateses i proporcionar un acompanyament social que ajudi a garantir una inserció social satisfactòria.
 • Oferir una intervenció socioeducativa per tal de reforçar les xarxes de suport relacional, a partir de la vinculació social al territori i la generació de xarxes de suport mutu que puguin sorgir entre les mateixes dones.
 • Sensibilitzar a la població sobre la problemàtica de la violència masclista.

Who will benefit?

Dones i les seves famílies, que han patit violència masclista

Des de l’inici d’aquest projecte el 2016, Fundació SERGI ha incorporat 9 pisos actius, 2 a Figueres, 4 a Girona i 3 a Salt. La seva intenció és ampliar el projecte amb més pisos per atendre a més dones, atesa l’alta demanda.

Avui el projecte acompanya a 9 dones valentes i els seus fills i filles.

Participants de les accions de sensibilització

El projecte ve desenvolupant aquesta tipologia d’accions des del 2018, en les que han participat centenars de persones.

Project objectives

 • Promoure accions en l’àmbit de l’habitatge social per tal que les dones i els seus fills/es puguin refer la seva vida de manera autònoma i independent, en condicions de normalitat a través del suport en la reconstrucció social i personal.
 • Visibilitzar, sensibilitzar, prevenir i denunciar la violència masclista en totes les seves dimensions.

Updates & Links

This website uses cookies. If you continue browsing we will consider you have accepted their use . Obtain more information.