Funded project

Suport a famílies monomarentals. Per una infància sana, segura i feliç.

Spain

A Espanya, més de 1 de cada 3 nens i nenes es troben en situació de pobresa i d'exclusió social.

Funded thanks to:
 • Donors
 • Total raised
  100%raised
  • Condis clients 29.064€
 • Direct beneficiaries 145

  Those people who have naturally benefited from the project's interventions.

 • Indirect beneficiaries 300

  Those identifiable people who will potentially recieve an effect from the project's activities.

ABD Associació Benestar i Desenvolupament

Budget

 • Funding 29.064€
 • Total 29.064€
29.064€

Description

El risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Espanya remet lleugerament a tots els grups d'edat excepte a la infància, on augmenta del 29,5% del 2018 a un 30,3% el 2019, això significa que més d'1 de cada 3 nens/es es troben en situació de pobresa i exclusió social. A l'últim any, a causa de l'impacte de la crisi sanitària i social pel COVID-19 vivim una situació cada cop més greu d'emergència social que accentua i cronifica les desigualtats i la pobresa infantil.

Les dones estan especialment afectades per les situacions de pobresa i precarietat laboral. A aquesta situació s'uneixen altres indicadors de risc com ara ser mare en solitari, sense suport de parella o família.

ABD, a través del seu programa Preinfant, ofereix suport des de 1997 a famílies en situació de vulnerabilitat, estant juntament amb elles i els seus fills/es durant l'embaràs, la criança i els primers anys de vida, cobrint les necessitats bàsiques i afectives i donant resposta a les dificultats que van sorgint. Treballar des de l'embaràs facilita la relació i el vincle de la mare amb el projecte, prevenint així des del principi l'empitjorament de la situació i/o inici d'altres circumstàncies de risc, com ara el maltractament infantil.

Des de PREINFANT:

 • Ofereixen cobertura de necessitats bàsiques durant l'embaràs i els tres primers anys de vida (menjar, productes d'higiene, bolquers, llet i cereals, etc.).
 • Ofereixen suport emocional a la mare i la seva família, fomentant les relacions positives, orientant i acompanyant al moment del part i durant els tres primers anys de vida del fill i filla.
 • Ofereixen suport en habilitats per a la criança.
 • Impulsen una xarxa de suport comunitari.

Activities

El projecte, que es desenvolupa a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, es basa en l'acompanyament a dones en situació de vulnerabilitat social durant l'embaràs, el part i la criança dels fills i filles.

Consta de les línies d'actuació següents:

 • Atenció individual (a les seus d'ABD i en visites domiciliàries): suport psicològic i emocional, foment del vincle i de relacions positives, orientació sobre preparació al part, acompanyament al part, informació i formació sobre habilitats de marentalitat positiva, vinculació amb els recursos de la xarxa, acompanyament a la criança...
 • Espai grupal familiar 0-3: Un espai grupal segur on trencar amb la solitud i teixir la seva pròpia xarxa de suport. En aquest espai es fan activitats com mercats ambulants d'intercanvi de roba de nadó i embarassada, en què es poden proveir de la roba que necessiten i donar a altres famílies la que ja no utilitzen.
 • Excursions i activitats lúdiques, espais on coneixen altres mares amb què compartir experiències positives al costat dels seus fills i filles.
 • Banc de materials de préstec (portabebès, coixins de lactància...) per facilitar les cures dels nens i nenes.
 • Distribució de productes de primera necessitat (higiene i alimentació infantil, puericultura, etc.), per disminuir la precarietat que viuen les famílies.

Who will benefit?

Famílies monomarentals en situació de dificultat, concretament:

 • Mares joves (menors de 17 anys).
 • Mares soles, sense parella ni família que les ajudi.
 • Mares que pateixen violència amb la parella i/o família.
 • Mares sense recursos econòmics, sense feina o en situació molt precària.
 • Mares amb problemes de salut mental.
 • Mares immigrants i en situació administrativa irregular. Aquestes famílies viuen per sota del llindar de la pobresa.

El 71% tenen ingressos inferiors a 350 euros mensuals i es troben amb veritables dificultats per adquirir aliments i productes de primera necessitat. Per aquest motiu, un bolquer es converteix en un luxe al qual no poden accedir.

Project objectives

 • Afavorir un desenvolupament saludable i adequat de nens i nenes de 0 a 3 anys en situació de vulnerabilitat social, perquè la infància tingui un futur millor garantit.
 • Afavorir una relació sana entre mare i fill/a, basada en una criança amb afecte, una cobertura de necessitats i uns hàbits saludables i positius.
 • Fomentar que la família disposi d'una xarxa de suport de qualitat eliminant situacions de solitud i impulsant-ne l'autonomia i el benestar.
 • Oferir una cobertura adequada de necessitats per a nens i nenes menors de 3 anys (bolquers, roba, alimentació infantil).

Updates & Links

This website uses cookies. If you continue browsing we will consider you have accepted their use . Obtain more information.