Projet financé

Berenars per a la infància en risc d'exclusió

Espagne

L'educació en el lleure és indispensable per al desenvolupament dels nens, nenes i joves. Han de poder jugar i relacionar-se, però quan s'acaba l'horari escolar, no tots tenen les mateixes oportunitats d'accés a activitats educatives i lúdiques fora de l'entorn escolar.

A Catalunya, 8 de cada 10 nens i joves participen en activitats educatives i de lleure, però hi ha un 20% (160.000 nens aproximadament) que no hi tenen accés.

Financé grâce à:
 • Donateurs
 • Montant total financé
  100%Financé
  • Condis Clients 28.343€
 • Bénéficiaires directs 99

  Les personnes qui ont bénéficié directement des actions du projet.

 • Bénéficiaires indirects 230

  Les personnes identifiables qui ont bénéficié indirectement des actions menées dans le cadre du projet.

Fundació Privada Catalana Comtal

Devis

 • Financement 28.000€
 • Total 28.000€
28.000€

Description

La Fundació Comtal promou l'educació com a motor de canvi. Al centre obert proporcionen suport educatiu i acompanyament a 99 nens, nenes, adolescents i joves de la ciutat de Barcelona, ​​amb l'objectiu de fer possible la seva integració social i laboral.

Es proporciona un espai dintervenció educativa i social on sorganitzen activitats de temps lliure amb els diferents grups dedat i a través de jocs, tallers, esports i dinàmiques lúdiques. Aquestes activitats permeten als nens i nenes créixer, aprendre, descobrir l'entorn, reconèixer i recrear els rols socials, establir relacions personals i normes de convivència per integrar-se a la societat de manera no formal. També es proporciona reforç educatiu perquè puguin seguir el ritme escolar, l'acompanyament familiar i el suport emocional i psicològic.

A més, tots reben un berenar perquè disposin de l'energia necessària per realitzar les activitats.

Activités

 • Acolliment i acompanyament
 • Suport a l'escolarització i l'educació en el lleure.
 • Treball amb les famílies.
 • Berenars

Qui en bénéficiera ?

Serà possible repartir 8.540 berenars a 99 nens i nenes que participen a les activitats del centre obert durant tot l´any.

Objectifs du projet

Fer possible que els nens, nenes i joves en risc d'exclusió social no només rebin suport i estiguin acompanyats quan s'acaba l'escola, sinó que també tinguin una alimentació saludable per poder créixer i desenvolupar-se amb garanties de futur.

Mises à jour et liens

Fundació Comtal (web)

Ce site utilise des cookies. En naviguant sur notre site vous acceptez l’utilisation des cookies. En savoir plus.