Política de Privacitat

WORLDCOO, S.L. realitza els tractaments de dades de caràcter personal que es relacionen a continuació:

CONTACTES

Qui és responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: WORLDCOO, SL
Adreça Postal: Via Augusta, 13, oficina 603 – 08006 – BARCELONA
CIF: B65855611
Telèfon: (+34) 936110104
Correu electrònic: rgpd@worldcoo.com

Per a què tractem les vostres dades personals?

Propòsit 1: Mantenir la nostra llista de contactes, a) Com a persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual proporcioneu els vostres serveis. b) Com a part interessada que s’ha posat en contacte amb nosaltres demanant-nos informació o demanant-nos informació, per tal d’ajudar-vos. c) Com a persona de contacte per mantenir relacions directament. Propòsit 2: Enviar comunicacions comercials, per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre esdeveniments, en el cas que la teva autorització hagi estat sol·licitada i ho hagis sol·licitat.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran al propòsit 1: a) En el cas de ser una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual proporcioneu els vostres serveis, es mantindran sempre que es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat o organització jurídica, i excepte els terminis legals per a les responsabilitats que puguin sorgir de la relació amb l’entitat o organització jurídica. b) En el cas d’una persona interessada que s’hagi posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’haver atès la seva sol·licitud, en cas que es produeixin comunicacions posteriors per la seva part en referència a aquesta consulta o petició d’informació. c) En cas que la persona de contacte mantingui relacions directes, es mantindrà sempre que es mantingui la relació i els termes legals de conservació siguin segurs. En el propòsit 2 de l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades sempre que no expressin la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L’empresa no prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

El fonament jurídic per al tractament de les vostres dades en el propòsit 1 de mantenir l’agenda de contacte és: a) En el cas de ser una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual presten els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim de la persona en qüestió, d’acord amb les disposicions d’art. 6.1.f de l’RGPD. b) En el cas de la persona interessada que s’hagi posat en contacte amb nosaltres, la base jurídica és obtenir el seu consentiment. c) En el cas d’una persona de contacte per mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim de la persona responsable, d’acord amb les disposicions d’art. 6.1.f de l’RGPD. En l’objectiu 2 de l’enviament de comunicacions comercials, la base jurídica per al tractament de les vostres dades és obtenir el vostre consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Durant el període de durada del tractament, WORLDCOO, S.L. no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc cap transferència.
No obstant això, a WORLDCOO, S.L. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació del servei esmentat, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades a la finalització del servei.
També utilitzem encarregats de tractament en recursos programari a l’empara de clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea.
A WORLDCOO, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els vostres drets quan ens proporcioneu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si WORLDCOO, S.L. està processant dades personals que l’afecten o no.
També té:
Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment donat.
Dret a la informació.
Dret d’oposició a estar subjecte a decisions individuals automatitzades.

Per exercir els vostres drets, envieu una carta adjuntant una còpia del vostre ID a:

WORLDCOO, S.L. Exercici dels drets de protecció de dades Via Augusta, 13, oficina 603 08006 – BARCELONA O envieu un correu electrònic a: rgpd@worldcoo.com De la mateixa manera, us informem que podeu contactar amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o presentar una reclamació, per exemple, si no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.

NEGOCIAL

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: WORLDCOO, S.L.
CIF: B65855611
Dir. Postal: Via Augusta, 13, despatx 603 – 08006 Barcelona
Telèfon: 936110104
E-Mail: rgpd@worldcoo.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A WORLDCOO, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la relació negocial que ens uneix, en tots els seus àmbits, des de l’execució del contracte de compravenda i/o de prestació de serveis i tot allò que porta aparellat, al manteniment de contacte i enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i fins a cinc anys des de la darrera compravenda o finalització de servei.
Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és per ser necessàries per l’execució de contracte de compravenda i/o de prestació de serveis, en la qual sou part.
El tractament per fer-li comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica es faran a l’empara de l’art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic que ens permet remetre-li comunicacions comercials similars o que guardin relació amb el producte o servei adquirit originalment, mentre no manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu l’apartat “Drets” més avall).

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Durant el període de durada del tractament, WORLDCOO, S.L. no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc cap transferència.
No obstant això, a WORLDCOO, S.L. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació del servei esmentat, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en què exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades a la finalització del servei.
També utilitzem encarregats de tractament en recursos programari a l’empara de clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea.
A WORLDCOO, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si WORLDCOO, S.L. estem tractant dades personals que us concerneixin o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals.
Dret a sol·licitar-ne la rectificació
Dret a sol·licitar-ne la supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els vostres drets, dirigiu un escrit adjuntant còpia del vostre DNI a:

WORLDCOO, S.L.
Exercici drets protecció de dades
Via Augusta, 13, despatx 603
08006 – BARCELONA

o bé remeti un email a: rgpd@worldcoo.com

Així mateix, us informem que podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.